می 7, 2018
استراتژی دیجیتال مارکتینگ

مؤثرترین استراتژی بازاریابی effective-strategy کدام هستند؟

هیچ یک از استراتژی های بازاریابی دیجیتال مؤثر نخواهد بود اگر شما در ابتدا درک دقیقی از اینکه چه کسی کالای شما را خریداری می کند و چرا آنها را خریداری نمی کنند، موثر باشد. کجا و چگونه آنها آن را خریداری می کنند یا ممکن است مرتبط نباشند.