نقشه گرمایی وب سایت چیست ؟

نقشه گرمایی کلیک وب سایت

Heatmap یک روش قدرتمند برای ارزیابی رفتار همه ی کاربران در صفحات وب سایت شما است. کجا کلیک می کنند، تا چه حد پیمایش می کنند، به آنچه نگاه می کنند یا نادیده می گیرند. و یا روی چه مواردی کلیک می کنند.

در این راهنما ، مقدمه ای برای انواع مختلف نقشه های گرمایی و نحوه ایجاد و تجزیه و تحلیل آنها پیدا خواهید کرد. شما همچنین می خواهید مطالعات موردی و نمونه های عملی را دریافت کنید.

بنابراین می توانید برای بهبود و رشد یک وب سایت چقدر نقشه های گرمایی با ارزش و مفید مشاهده کنید.

کاربرد نقشه گرمایی

رفتار بازدید کنندگان از این جهت با ارز است که در درجه اول می توانیم طراحی و چینش را بر اساس نیاز کاربر آماده نماییم.

دوم اینکه در برخی طراحی ها استفاده از المان های طراحی منجر به گمراهی کاربر در استفاده از امکانات سای می گردد. با این روش میتوان جامع ترین تحلیل رفتاری را از کاربر دریافت نمود.

ابزار های حوزه مارکتینگ حتی از رفتار کاربر در صفحات شما ویدیو ضبط نموده تا به سادگی و بدون اشتباه آنالیز خود را انجام دهید.